İş hayatı, okul hayatı, özel hayattaki artmış sorumluluklar; gelecek kaygısı, geçim kaygısı gibi problemler hem vücut yorgunluğuna hem de yoğun strese neden olabilir. Yaşadığımız çağda, geçmişe oranla insanların daha çok stres yaşadığını ve buna bağlı olarak da bazı hastalıkların arttığını da söylemek mümkün. Fibromiyalji, irritabl bağırsak sendromu gibi altta organik bir neden yatmayan hastalıkların büyük bir kısmı stres kaynaklı ortaya çıkabilir. Durum böyle iken insanlar, yaşadığı stresi azaltmak için medikal destek alabilirler veyahut yoga, meditasyon gibi yöntemlere başvururlar. Kökeni yüzyıllar öncesine dayanan meditasyon, özellikle son yıllarda stresi azaltmak için sıkça başvurulan bir yöntem. Peki meditasyon nedir, nasıl yapılır ve meditasyonun faydaları nelerdir?
Meditasyon, Latince meditatio kelimesinden türemiştir ve derin düşünme anlamına gelir. Kişinin iç huzur, sükunet ve değişik bilinç halleri elde etmesini ve öz varlığına ulaşmasını sağlayan zihnini denetleme teknikleri ve deneyimleri olarak tanımlanır. Bir inanç türü veya dinsel bir ritüel değil; beden, ruh ve zihni şifalandırma yöntemi olarak kabul edilir. Meditasyon; taoizm, budizm, islamiyet gibi farklı inançlara sahip birçok farklı kültürde yer etmiştir ve bundan dolayı standart bir tekniği bulunmaz. Genellikle sessiz, sakin bir ortamda; bilinç bulanık durumda yapıldığı düşünülse de hareketli ve bilinç tamamen açık durumdayken yapılan meditasyon çeşitleri de vardır. Meditasyonda amaç; varlığı hissetmek, zihne odaklanmak ve zihni anlamak, sonucunda ise iç huzura ve dinginliğe ulaşmaktır.
Meditasyonun Faydaları
Düzenli yapılan meditasyonun kişinin beyin dalgalarını etkilediği nörolojik görüntüleme yöntemleri sayesinde kanıtlanmıştır. Yapılan çalışmalarda meditasyonun yüksek kan basıncını düzenlediği, kalp atım hızını düşürdüğü ve bunların sonucunda kalp-damar hastalıklarında hastalık seyrini düzeltici etkisi olduğu; nörolojik incelemelerde beynin bilişsel-duyusal kısmını aktifleştirdiği; kasların gerilimini ve stres seviyesini azalttığı görülmüştür. Uzun yıllar çalışmaların sonucu kesin kanıt olarak görülmese de son yıllarda yapılan çalışmalarda meditasyonun stres düzeyini ve kan basıncını azalttığı kesin olarak kanıtlanmıştır.
Stres seviyesinin azalmasının faydaları şunlardır;
– Daha hızlı ve doğru kararlar almayı sağlar.
– Mutluluk seviyesi yükselir.
– Öğrenme ve hafıza gelişir.
– Odaklanma süresi ve kalitesi artar.
– Problem çözme yeteneği gelişir.
– Beyin kapasitesi artar.
– Hem psikolojik hem de fiziksel olarak iyi hissetmeyi sağlar.
– Yaratıcılık seviyesi artar.
– Stresle ilişkili yaşlanma azalır.
– Kaygıların üstesinden gelmek kolaylaşır.
– Değişimlere daha kolay adapte olmayı sağlar.
– Otokontrolün gelişmesini sağlar.
– Kişinin kendine odaklanmasını ve kendini keşfetmesini sağlar.
– Kişisel farkındalık artar.
– Sosyal ilişkilerin daha güçlü olmasını sağlar.
– İş ve okul hayatında başarının artmasını sağlar.
Özetle meditasyon, kişinin iç huzuru ve farkındalığı bulmasını sağlayarak stres seviyesini düşürüp daha kaliteli bir yaşam sürmesini sağlar.