Kendini Geliştirme tekniklerinden biridir.
Mikro evreni kuantum yasaları yönetir. İnsan düşüncesi de mikro dünyanın ürünüdür. Birleşmeleriyle kuantum düşünce ortaya çıkar.
“Kuantum Düşünce Tekniği” yaşamın temel amacı olan sevinç duygusunu yüreğimizde hissetmemiz için bize imkanlar sunar.
Gelecekte içinde olmak istediğimiz durumlar , olaylarla ilgili , duygularla oluşturulan bir düşünce biçimidir. Bu düşünce biçimi bizim hücresel bellek düzeyimizi, bilinçaltımızı ve tüm hayatı etkileyerek zincirleme etkilere neden olur.
Sıradan düşünce biçimleri kendisini tekrar eden, etkisiz ve sınırlı enerjilerdir. Değiştirme ve oluşturma güçleri yoktur. Daha çok kaygı, kuruntu, birbirini çağrıştıran zincirleme hayaller biçiminde akar.
Kuantum Düşünce ise; derin düzeyde, atom altı alanda etkili olabilecek tarzda bir yaratıcı düşünme biçimidir. Özel bir bilinç düzeyine girerek, özel olarak kurgulanmış sözel ve imgesel oluşumları içerir. Bu düzeyde insan, kendi hayatının efendisi durumuna geçer. Kişi, varlığını sürdürmesini sağlayan ortak enerjiyle işbirliğine girdiğinde, tek bir “kişi” olmanın sınırlı olanaklarını aşar, “bütün”ün gücüne ulaşır. Bu durumda da gücünüz tabii ki bütünün gücüne eşit olacaktır.
Kuantum Düşüncenin Faydaları
Olanı kabullenme durumunu yani pasif kişilik olayını ortadan kaldıran kuantum, akıcı ve istekli bir ruh hali ile bilinçaltını kontrol eder. Sıradan sorgusuz düşünce biçiminde ruh yorgun düşer ve direnci azalır. Kuantum da ise ruh ve beden uyum içinde işlediği için sağlıklı bir hayat sürmeyi sağlar. Pozitif bakış açısı yerleşir odak noktaya.